Toetused

                            Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.
  • Ettevôtete rakendusuuringute ja tootearenduse toetus, mille eesmärgiks on töötada välja tervist toetavad šokolaadid. Toetuse summa 103 600 Eur Euroopa Regionaalarengu Fondist.
  • Ettevõtte arenguprogrammi eesmärgiks on suurendada eksporti, osta uusi masinaid ja tõsta  tootlikust. Projekti tulemusena suureneb tootevalik ja eksport. Toetuse summa 149 400 EUR Euroopa Regionaalarengu Fondist.
  • Välismessitoetus, mille eesmärgiks on messidel osalemine. Projekti tulemusena osaletud vähemalt kahel messil. Toetuse summa 18 400  EUR Euroopa Regionaalarengu Fondist.