Chocolala hoolib

Chocolala on esimestest päevadest peale olnud sotsiaalselt vastutustundlik. Ettevõtte vaimu kirjeldab ehk kõige paremini võtmesõna jagamine: saavutuste, teadmiste ja õnne jagamine.

Mis teeb meid sotsiaalselt vastutustundlikuks?

Annetame 18% tulust

Esimene fairtrade sertifikaat Eestis

Arenguvõimalused töötajatele

  • 18% Chocolala aastatulust annetame tegusatele MTÜ-dele sotsiaal-, tervise-, hariduse- või keskkonnavaldkonnas.
  • Chocolala oli esimene Eesti ettevõte, mille toodetele omistati õiglase kaubanduse märk 2014. aastal.
  • Toodete koostisosad on võimaluse korral alati kohalikku päritolu.
  • Mahetooraine on meie esmane valik. Chocolala on võtnud eesmärgiks muuta ka viimase osa oma pakenditest keskkonnasõbralikuks 2021. aastaks (90% meie pakenditest on juba keskkonnasõbralikud).
  • Chocolala kannab erilist hoolt selle eest, et töötajatel oleksid mitmekülgsed arenguvõimalused ja nad oleksid hästi tasustatud. Igal aastal käivad šokolaadimeistrid erialastel koolitustel välismaal või Eestis. Mistahes taseme töötajatel on vabadus olla innovaatiline ning kõik Chocolala auhindadega pärjatud tooted on nende poolt välja mõeldud. Meeskonnavaimu tugevdamiseks algatatakse ühisprojekte, milleks on näiteks retseptiraamatu koostamine või koos reisimine.
  • Noorte juhendamine on Chocolala vaimu lahutamatu osa. Korraldame suviseid koolitusprogramme 15-20 noorele osalejale, mis aitab neil tutvuda erinevate karjäärivõimalustega ning õppimisvõimalustega välismaal.
  • Chocolala on loonud tugevad sidemed kohalike andekate kunstnikega (Marko Mäetamm, Seaküla Simson, Anu Purre) ja mitmed meie tootedisainid on just nende loodud.
  • Meie endi mittetulundusühing – Magusad Šokolaadilood MTÜ – rajas 2018. aastal šokolaadimuuseumi, kus saab tasuta tutvuda maiustuste ajaloo ja traditsioonidega.
  • Lisaks on Chocolala nii heategevuslike kui kultuuriürituste sagedaseks sponsoriks.